Kartanzjan Discount Terms & Conditions

 1. Present Loyalty card together with a valid ID card in person.
 2. A discount of 2.5% will be given on the total bill.
 3. The offer of €100 and €50 is still eligible when applying the Kartanzjan Discount.
 4. The offer of €100 and €50 is eligible after the discount is calculated.
 5. If with Kartanzjan offer the bill comes to less than €100 or less than €50 the €100 offer will not apply.  Total bill after applying the discount needs to be €100 or €50 for the offer to apply.
 6. Kartanzjan discount is valid for 2 years.
 7. Kartanzjan discount can be renewed against a valid ID card.
 8. In the event of applying on behalf of an elderly a legal procurement together with valid ID card must be presented.
 9. Discount is not eligible on mobile phone cards and tobacco.
 10. Kartanzjan discount is limited to a total monthly purchase of €250 per card holder.

 

Skont tal-Kartanzjan Termini u Kundizzjonijiet

 1. Ippreżenta il-Loyalty Card personalment flimkien ma’ karta tal-identità valida.
 2. Skont ta’ 2.5% jingħata fuq il-kont totali.
 3. L-offerta ta’ €100 u €50 tibqa eliġibbli meta tapplika l-Iskont tal-Kartanzjan.
 4. L-offerta ta’ €100 u €50 hija eliġibbli wara li jiġi kkalkulat l-iskont.
 5. Jekk bl-offerta tal-Kartanzjan il-kont jammonta għal inqas minn €100 jew inqas minn €50, l-offerta ta’ €100 ma tapplikax. Il-kont totali wara l-applikazzjoni tal-iskont għandu jkun ta’ €100 jew €50 biex l-offerta tibqa tapplika.
 6. L-iskont tal-Kartanzjan huwa validu għal sentejn.
 7. L-iskont tal-Kartanzjan jista’ jiġġedded b’karta tal-identità valida.
 8. F’każ ta’ applikazzjoni f’isem persuni ta’ aktar minn 60 sena, trid tippreżenta prokura legali flimkien ma’ karta tal-identità valida.
 9. L-iskont mhux eliġibbli fuq kards tat-telefonija ċellulari u tabakk.
 10. L-iskont tal-Kartanzjan huwa limitat sa xirjiet ta €250 fix-xahar ghal kull membru tal-Loyalty Card.
Loyalty CLub Card